Rada Osiedla informuje, że został ustalony planowany termin wyłożenia planu osiedla.

Odpowiedz Dyrektora w sprawie terminu przesłana do wiadomości radzie Osiedla.