Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 maja 2014 r. w sali gimnastycznej budynku Wawerskiej Strefy Kultury (dawne gimnazjum) przy ul. Żegańskiej 1 w Dzielnicy Wawer,  o godz. 16.00.