W imieniu Pana Karola Kozdry Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli i Mieszkańców Osiedla Las oraz Rady Osiedla Las zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące działań zmierzających do wywarcia nacisku na Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie szybkiego rozpatrzenia uwag oraz przekazania do uchwalenia Planu Zagospodarowania Osiedla Las.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE O GODZ. 18.30 W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2014 (czwartek) w SZKOLE

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przesyłanie uwag i propozycji działań. Dalsze zwlekanie z uchwaleniem planu grozi katastrofą dla osiedla. Inwestorzy wystąpili o pozwolenie na budowę biurowca o wysokości 20m.