Przedstawiamy część studium uwarunkowania dla Naszego Osiedla w którym zaznaczone są najważniejsze plany dotyczące przyszłości.

Legenda: U - usługi, M2 - tereny o przewadze zabudowy mieszk. jednorodzinnej z pow. biolog. czynną od 40 do 60 % działki.