W dniu 27.09.2015 r. w szkole Podstawowej Nr 128, przy ul. Kadetów 15 w Warszawie odbyło sie trzecie zebranie Rady Osiedla Las.

 

Następne spotkanie Rady Osiedla Las wyznaczono na ostatni wtorek pazdziernika tj. 27.10.2015 o godz. 19:00

Szczegóły poniżej :  

 

Rada Osiedla wybrała również ZARZĄ OSIEDLA LAS w składzie: 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Arkadiusz Kuranowski

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla: Karol Kozdra

Sekretarz Zarządu Osiedla: Joanna Szustek  

Zapraszamy wszystkich na spotkanie Rady Osiedla w najbliższy czwartek w dniu 28 listopada 2013 w szkole o godz. 18.

Program
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
2. Organizacja Wigilii Osiedlowej (proponowany termin 14 grudnia godz. 15.00) - Arkadiusz Kuranowski
3. Wykorzystanie boiska Osiedlowego przy projektowanej Nowozabielskiej - Arkadiusz Kuranowski

Przewodniczący Rady Osiedla Las Arkadiusz Kuranowski

Przewodniczący Rady Osiedla: Julian Podpora

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Urszula Pawłowska

Sekretarz Rady Osiedla: Bożena Prządka

Radni:                 

1.         Jarosław Jesionowski                                    

2.         Karol Kozdra                        

3.         Arkadiusz Kuranowski                                 

4.         Marek Markowski                             

5.         Urszula Pawłowska                          

6.         Julian Podpora                                  

7.         Bożena Prządka                                

8.         Joanna Szustek                                 

9.         Stanisław Rocki      

Podczas obrad podjęto następujące uchwały w sprawach:

1. Interpelacji w sprawie braku Planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Las - treść zostanie zgłoszona oficjalnie pisemnie i odczytana podczas najbliższych obrad Rady Dzielnicy Wawer.

2. Stanowiska w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ul Poprawnej od ul. Stoczniowców po wykonaniu kanalizacji

3. Uchwały w sprawie  negatywnej opini dot. uchwały śmieciowej

4. Uchwały w sprawie negatywnej opini dot. braku środków na dofinansowanie likwidacji szamb

5. Stanowiska w sprawie budowy Pomnika Peowiaków z lat 1914-1918 z osiedli Las i Zerzeń przy naszj szkole

6. Uchwały w sprawie nadania imienia Henryka Łasaka projektowanej ulicy dotychczas nazywanej Nowozabielską pomiędzy ul. Stoczniowców i Kadetów