Od pewnego czasu rada Osiedla szuka siedziby dla siebie. Przewodniczący po raz kolejny napisał pismo w tej sprawie do Zastępcy Burmistrza Pana Kocińskiego. Niestety poprzednie nie przyniosło rezultatu. Trzeba nam poczekać aż, ktoś z naszych mieszkańców zostanie burmistrzem, wtedy może znajdzie się jakiś lokal. A może by zaadaptować od lat stojący nieużytkowany budynek, będący własnością dzielnicy, przy boisku sportowym. Decyzje może podjąć Pan Kociński, bo jemu podlega ten lokal.