Rada Dzielnicy rozwiązała Radę Osiedla i ogłosiła wybory. Rada Osiedla podjęła uchwałę w sprawie organizacji wyborów. Podczas wyborów obowiązują zasady wyborów do Rady Osiedla Las stanowiące zalącznik do Statutu Rady Osiedla Las. Wybory odbędą się w niedzielę 18 stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 128 w godzinach od 8 do 20. Został również ustalony kalendarz wyborczy. Osoby chętne do zgłszenia kandydatury proszeni są o wypełnienia listy osób popierających kandydata i dostarczenia w dniach 15 i 22 grudnia w godzinach 17-19 w szkole. Można również zgłosić mężów zaufania na karcie. Po wyborach Komisja wyborcza wypełni i poda do wiadomości protokół z wyborów stanowiący zal do uchwały.

Mamy nadzieję, że uda się nam mieszkańcom osiedla wybrać radę składającą się z osób, które pomogą nam stworzyć z Naszego Osiedla normalny kawałek miasta. Życzę wszystkim wyboru osób, które nie będą dbały tylko o siebie lub swoje interesy.