W imieniu członków Rady Osiedla zapraszamy wszystkich na Zebranie Rady Osiedla, które odbędzie się 25 lutego 2010 r. o godz. 18.15  w Szkole Podstawowej Nr 128.   W programie zebrania między innymi: Budowa budynków wielopiętrowych w osiedlu, Zebranie Ogólne mieszkańców (termin, organizacja, przygotowanie sprawozdania), Organizacja Ruchu w Osiedlu, Przegląd ośietlenia ulic.