Zapraszamy wszystkich na spotkanie Rady Osiedla w najbliższy czwartek w dniu 25 kwietnia 2013 w szkole o godz. 18.

Program
1. Wybór Zarządu Osiedla
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania - Bożena Prządka
3. Zapoznanie się z Programem bezpieczeństwa w Osiedlu - Wydział Zarządzania Kryzysowego UD
4. Omówienie sprawy zalewania ulicy Sęczkowej - Arkadiusz Kuranowski
5. Omówienie sprawy wykorzystania płyt betonowych składowanych na boisku - Karol Kozdra
6. Wybór Zarządu Osiedla - Andrzej Baranek
6. Interpelacja RO w sprawie Palnu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Las - Arkadiusz Kuranowski
7. Stanowisko RO w sprawie nakładki asfaltowej na ul Poprawnej od Stoczniowców - Karol Kozdra
8. Stanowisko RO w sprawie uchwały śmieciowej - Arkadiusz Kuranowski
9. Informacja dotycząca utrzymania czystości w Osiedlu przez dzielnicę - Arkadiusz Kuranowski
10. Stanowisko w sprawie utrzymania czystości przez mieszkańców w Osiedlu - Stanisław Rocki
11. Informacja dotycząca Konwentu Rad Osiedli - Arkadiusz Kuranowski

Przewodniczący Rady Osiedla Las Arkadiusz Kuranowski