Podczas obrad podjęto następujące uchwały w sprawach:

1. Interpelacji w sprawie braku Planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Las - treść zostanie zgłoszona oficjalnie pisemnie i odczytana podczas najbliższych obrad Rady Dzielnicy Wawer.

2. Stanowiska w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ul Poprawnej od ul. Stoczniowców po wykonaniu kanalizacji

3. Uchwały w sprawie  negatywnej opini dot. uchwały śmieciowej

4. Uchwały w sprawie negatywnej opini dot. braku środków na dofinansowanie likwidacji szamb

5. Stanowiska w sprawie budowy Pomnika Peowiaków z lat 1914-1918 z osiedli Las i Zerzeń przy naszj szkole

6. Uchwały w sprawie nadania imienia Henryka Łasaka projektowanej ulicy dotychczas nazywanej Nowozabielską pomiędzy ul. Stoczniowców i Kadetów