Zapraszamy wszystkich na spotkanie Rady Osiedla w najbliższy czwartek w dniu 28 listopada 2013 w szkole o godz. 18.

Program
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania
2. Organizacja Wigilii Osiedlowej (proponowany termin 14 grudnia godz. 15.00) - Arkadiusz Kuranowski
3. Wykorzystanie boiska Osiedlowego przy projektowanej Nowozabielskiej - Arkadiusz Kuranowski

Przewodniczący Rady Osiedla Las Arkadiusz Kuranowski