Przewodniczący Rady Osiedla: Julian Podpora

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Urszula Pawłowska

Sekretarz Rady Osiedla: Bożena Prządka

Radni:                 

1.         Jarosław Jesionowski                                    

2.         Karol Kozdra                        

3.         Arkadiusz Kuranowski                                 

4.         Marek Markowski                             

5.         Urszula Pawłowska                          

6.         Julian Podpora                                  

7.         Bożena Prządka                                

8.         Joanna Szustek                                 

9.         Stanisław Rocki