Rada Osiedla wybrała również ZARZĄ OSIEDLA LAS w składzie: 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Arkadiusz Kuranowski

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla: Karol Kozdra

Sekretarz Zarządu Osiedla: Joanna Szustek