W dniu 27.09.2015 r. w szkole Podstawowej Nr 128, przy ul. Kadetów 15 w Warszawie odbyło sie trzecie zebranie Rady Osiedla Las.

 

Następne spotkanie Rady Osiedla Las wyznaczono na ostatni wtorek pazdziernika tj. 27.10.2015 o godz. 19:00

Szczegóły poniżej :  

 

1. Przyjecie protokołów z drugiego spotkania Rady Osiedla.

Zebranie rozpoczał przewodniczacy Rady - Julian Podpora. Przywitał

przybyłych członków. Zapoznał uczestników z protokółem (wczesniej

wysłany droga elektroniczna) ze spotkania w dniu 26.06.2015r. - protokół

ten został przyjety jednogłosnie.

 

2. Organizacja pracy Rady Osiedla w nowej kadencji

- strona, komunikacja elektroniczna, etc.

Przewodniczacy Rady Julian Podpora zaproponował uaktywnienie sie Rady

Osiedla po przez:

- pomoc w redagowaniu strony internetowej osiedla Las:

www.OsiedleLas.waw.pl

- współtworzenie strony Osiedla Las na Facebooku

https://www.facebook.com/RadaOsiedlaLas

- prosba o czynny udział na forum osiedla

- generalnie - aktywna komunikacja elektroniczna

 

3. Sprawa budowy bloków (Karol Kozdra)

Karol Kozdra przedstawił obecny status budowy bloków, w skrócie temat

nowej propozycji jednego z deweloperów niedoszłej inicjatywy budowy

bloków przy ul. Kosmatki 63. Obecnie warunki zabudowy sa wstrzymane.

Stowarzyszenie chce sie właczyc, jako strona. Wnioskodawcy składali

wniosek o zmiane w planie zagospodarowania umozliwiajacy zabudowe do

27m, zas plan przewiduje tam tereny zielone.

 

4. Budowa placu zabaw na ulicy Henryka Lasaka

Arkadiusz Kuranowski poinformował, ze plac zabaw został oddany przez

wykonawce. Bazujac na ostatniej rozmowie z Burmistrzem, urzad planuje

postawienie wiaty/altanki na srodku placu, aby zapewnic ochrone przed

słoncem.

Rada postanowiła zajac sie pomoca w budowie parkingu dla placu zabaw –

gdzie wjazd moze przebiegac przez teren prywatny. Przewodniczacy

postara skontaktowac sie z włascicielem

 

5. Planu zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla

i mozliwosci Rady Osiedla działa w celu przyspieszeniu jego

zatwierdzenia.

Obecnie zostały rozpatrzone uwagi, urzednicy czekaja na informacje od

projektantów do wyłozonego MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU LAS w kwietniu

2014.

 

Urszula spróbuje umówic sie z Prezydentem miasta p. Wojciechowskim

oraz dyrektorem biura architektury p. Mikasem

Joanna przygotuje pismo do naszego burmistrza, prezydenta oraz

dyrektora w sprawach

- planu zagospodarowania, – na jakim jest on etapie?, dlaczego tak

długo?, etc.

- podwyzszania terenu w osiedlu Las, a szczególnie na ulicy Kadetów w

Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,

 

Arkadiusz przypomniał:

Plan wskazuje granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zasiegu którego

obowiazuja odpowiednie ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z

dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla terenów

połozonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustala sie:

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem

prac zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub

utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jezeli słuza innym celom niz ochrona

przyrody lub zrównowazone wykorzystanie uzytków rolnych i lesnych oraz racjonalna

gospodarka wodna lub rybacka;

3) obowiazek wprowadzania nasadzen kompensujacych gatunków rodzimych i własciwych dla

13 siedlisk w przypadku usuniecia pojedynczych drzew i krzewów z zadrzewien sródpolnych,

przydroznych lub nadwodny

 

6. Budowa kanalizacji wzdłuz południowej czesci ulicy

Poprawnej i Seczkowej

Przewodniczacy poinformował o tresci korespondencji z MPWiK dotyczacej

ulicy Poprawnej, komunikacja w załaczniku.

 

7. Wolne wnioski

 

Nadania imienia dla ronda

- propozycja nazwania ronda imieniem Stanisława Królaka, członkowie

Rady Osiedla maja watpliwosci jak długo rondo to bedzie istniec, w

przypadku planowanej budowy ulicy Bora Komorowskiego

 

Tablice informacje Rady Osiedla LAS

Rada Osiedla jednogłosnie postanowiła odswiezyc tablice informacyjne

Rady Osiedla Las poprzez ich wyczyszczenie i pomalowanie.

 

Kazdy z przedstawicieli Rady Osiedla zobowiazał sie do renowacji i

pomalowania tablicy wg. listy tablic

1. ul. Poprawna na wysokosci numeru 125 – Karol

2. ul. Zabielska – Jarosław

3. ul. Poprawna – sklep – do weryfikacji gdzie ona jest fizycznie

4. ul. Nasturcjowa koniec (koło Jarczynskiego) – Stanisław

5. ul. Narodowa/róg serwisówki – Marek

6. ul. Trakt Miedzeszynski przy sluzie – Arkadiusz

7. ul. Wojsławicka – Joanna

8. ul. Kadetów – szkoła – Urszula

9. ul. Seczkowa/Kadetów – Julian/Bozena

Ustalona kolor zielony kolor tablic oraz zółte obrzeza. Farba zostanie

zakupiona przez Julka i Arka i rozdysponowana, tak, aby wszystkie tablice

miały ten sam wyglad/kolor.

 

Informacje o spotkaniach i pracy - Biuro Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

Karol uczestniczy w pracach Biuro Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego w naszym Osiedlu – ostatnie uwagi zgłoszone

- zwrócono uwage na dzikie zwierzeta na Osiedlu – dziki

- rekomendowano wyciecie krzaków przy ulicy Kosmatki

- zwrócono uwage na sygnalizacje swietlna i wskutek interwencji

wydłuzono zielone swiatło dla ruchu od ronda na trase Siekierkowska

 

8. Zakonczenie spotkania

Przewodniczacy Rady zakonczył spotkanie Rady Osiedla Las.