W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani, że Pan Tadeusz Łasak złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Osiedla. Od tej chwili Rada liczyła będzie 6 osób.