BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NASZEGO OSIEDLA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 22 CZERWCA O GODZ. 13.00 W SZKOLE PODSTWOWEJ. PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA W ZAŁACZENIU.
PRZEWODNICZACY RADY OSIEDLA WIESŁAW LISOWSKI
1.    Sprawozdanie z działalności RO za okres od powołania do kwietnia 2008 – przedstawi Paweł Omyłka ;
2.    Sprawozdania dwóch KR za okres 03-2007-12-2007 przedstawi I.Koniecka) , 12-2007-4-2008 ( przedstwi  I. Piątkowska)
3.    Wystąpienie członka Zarządu Dzielnicy w sprawie planowanych inwestycji w osiedla na lata 2008-2012;
4.    Informacja osiedlowych radnych w sprawie dotychczasowej działalności i planach pracy na lata 2008-2010;
5.    Pytania mieszkańców do władz dzielnicy Wawer, radnych  i Rady Osiedla
6.    Wystąpienie podsumowujące przewodniczącego Rady Osiedla,  odczytanie i przyjęcie odpowiednich uchwał.