W ramach współnej edukacji obywatelskiej przedstawiamy Statut Rady Osiedla Las. Lektura tego dokumentu pozwoli nam wszystkim zrozumieć zasady funkcjonowania Naszego Osiedla. Statut został uchwalony 22 marca 2002 r. Uchwałą Rady Gminy Warszawa Wawer Nr591/LIII/2002. Bardzo ważnym elelmentem Statutu jest Załącznik Nr1 do Statutu, który określa zasady przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla, ale także uszczegółąwia niektóre zapisy Statutu.