Przez Las i Autostrady – Blog Motoryzacyjny

Zmiany w przepisach drogowych w 2024 roku – co musisz wiedzieć?

cepik

Jeśli jesteś kierowcą, prawdopodobnie zastanawiasz się, co czeka cię na drogach w przyszłym roku. Otóż, musisz przygotować się na kilka istotnych zmian, które wpłyną na twoje prawa i obowiązki jako uczestnika ruchu drogowego. Niektóre z nich wynikają z ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 roku. Inne są efektem nowych regulacji Unii Europejskiej, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku . W tym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany w przepisach drogowych w 2024 roku i wyjaśnimy, jak się do nich dostosować.

Zmiany w CEPIK

CEPIK to skrót od Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To baza danych, która zawiera informacje o wszystkich pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz o ich właścicielach i kierowcach. CEPIK jest prowadzony przez Ministra Cyfryzacji i służy do celów administracyjnych, kontrolnych i statystycznych.

Jedną z najważniejszych zmian w CEPIK jest wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdu przez nowego właściciela w ciągu 14 dni od daty nabycia. Dotychczasowy właściciel ma również obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu w tym samym terminie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Obowiązek rejestracji pojazdu ma na celu zapobieganie nadużyciom i ułatwienie kontroli nad ruchem drogowym. Ma on również związek z wprowadzeniem stref czystego transportu, czyli obszarów, w których obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokiej emisji spalin. Aby móc korzystać ze stref czystego transportu, kierowcy będą musieli posiadać specjalne naklejki na tablicach rejestracyjnych, które będą wydawane na podstawie danych z CEPIK.

Inną zmianą w CEPIK jest zniesienie opłaty ewidencyjnej, która dotychczas była pobierana przy rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu. Zniesienie tej opłaty ma na celu zachęcić kierowców do częstszego zmieniania pojazdów na nowsze i bardziej ekologiczne.

Zmiany w prawie jazdy

Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy będą miały wpływ na kierowców w różnym wieku. Z jednej strony, osoby starsze będą musiały poddać się dodatkowym badaniom psychologicznym, aby przedłużyć ważność swoich uprawnień do kierowania pojazdami. Z drugiej strony, osoby niepełnoletnie będą mogły uzyskać prawo jazdy już od 16 roku życia .

Badania psychologiczne dla osób starszych mają na celu sprawdzenie ich zdolności poznawczych i reakcji na sytuacje stresowe na drodze. Badania te będą obowiązkowe dla osób, które chcą przedłużyć ważność swojego prawa jazdy po ukończeniu 65 roku życia. Badania będą się odbywać co 5 lat, a ich koszt będzie pokrywany przez państwo.

Prawo jazdy dla osób niepełnoletnich ma na celu umożliwić im zdobycie doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu pojazdów. Osoby, które ukończą 16 lat, będą mogły zdać egzamin na prawo jazdy kategorii AM, A1 lub B1, które uprawniają do kierowania motorowerami, motocyklami o pojemności do 125 cm3 lub czterokołowcami o masie do 400 kg. Osoby, które ukończą 17 lat, będą mogły zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B, która uprawnia do kierowania samochodami osobowymi. Jednak osoby niepełnoletnie będą musiały spełniać dodatkowe warunki, takie jak: posiadanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych, uczestnictwo w kursie teoretycznym i praktycznym, prowadzenie pojazdu pod nadzorem osoby pełnoletniej z co najmniej 5-letnim stażem prawa jazdy.

Podsumowanie

Zmiany w przepisach drogowych w 2024 roku będą miały wpływ na wszystkich kierowców w Polsce. Niektóre z nich będą wymagały od nich dostosowania się do nowych obowiązków i procedur, inne zaś będą stanowiły ułatwienie lub zachętę do zmiany zachowań na drodze. Warto być świadomym tych zmian i śledzić ich wprowadzanie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kłopotów. Pamiętajmy jednak, że najważniejszym celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa i jakości ruchu drogowego w Polsce i w Europie.

Scroll to Top